Treballador/a familiar

Convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça de treballadora familiar, de conformitat amb l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Avinyó, aprovada per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2022 i publicada en el DOGC i en el BOP en data 27 de maig de 2022. Els candidats admesos que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa.

Darrera actualització: 24.11.2022 | 16:56
Darrera actualització: 24.11.2022 | 16:56