Servei de Vigilància Municipal

Vigilant Municipal - tel. 747 858 441


El vigilant municipal vetlla per la promoció activa del civisme i la seguretat al municipi. Desenvolupa les seves atribucions agrupades en quatre grans àrees:

  • Custodiar i vigilar bens, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
  • Ordenar i regular el trànsit en el nucli urbà d’acord amb les normes de circulació.
  • Participar en les tasques d’auxili a la ciutadania i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.
  • Vetllar pel compliment de reglaments, ordenances, edictes, resolucions i altres disposicions i actes municipals.
Darrera actualització: 18.12.2019 | 12:05
Darrera actualització: 18.12.2019 | 12:05