Arquitecte/a superior

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés selectiu per cobrir temporalment la plaça d’arquitecte/a superior fins a la seva provisió definitiva i obtenir una borsa de treballadors/res per cobrir necessitats urgents i prioritàries de caràcter temporal i /o vacants per la plaça d’arquitecte/a. El procediment de selecció que és per concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de gener de 2024.

____________________________________________

Llistat provisional de candidatures admeses i excloses

____________________________________________

Llistat definitiu de candidatures admeses i excloses i data de la prova

Data de les proves de selecció: 5 de març de 2024

Lloc: Ajuntament d'Avinyó (Plaça Major, 11)

Hora: 10.00 h

____________________________________________

Resultat final

Darrera actualització: 7.03.2024 | 18:09
Darrera actualització: 7.03.2024 | 18:09