Arxiu Municipal d'Avinyó

El Servei d’Arxiu Municipal d’Avinyó


El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) d’Avinyó, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • ​​Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
  • Visites per a escoles

Horaris de consulta
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Adreça
Plaça Major, 11

Consultes i informació
Tel. 938 387 000
a/e avinyo@avinyo.cat

Arxiu Municipal Digital

Avinyó ha iniciat la digitalització de bona part del seu fons històric des de 1852. La documentació digitalitzada -les actes del Ple- ja és accessible informàticament sense haver de consultar els originals, preservant aquest fons de la manipulació i garantint, alhora, la seva conservació permanent. La cerca de les actes manuscrites, les més antigues, és més fàcil perquè es poden llegir bé a la pantalla de l’ordinador ampliant-les. 
La cerca es pot fer en aquest enllaç.

Funcions del Servei d’Arxiu Municipal d'Avinyó

a/ Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.

b/ Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.

c/ La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

e/ La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

f/ L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.

g/ El tractament arxivístic dels documents. 

Darrera actualització: 26.01.2021 | 17:09
Darrera actualització: 26.01.2021 | 17:09