Plans, campanyes i programes

 • Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament d’Avinyó 21/11/2023

  Entrada en vigor 8 de novembre de 2023 i vigència fins a 8 de novembre de 2027.
  El protocol preveu les dues dimensions estratègiques fonamentals per aconseguir la tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.: la prevenció i l’actuació davant de situacions d’assetjament.

 • II Pla d’igualtat intern (2023-2027) 21/11/2023

  El  II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament d’Avinyó (2023-2027) inclou una diagnosi que mostra la situació de l’Ajuntament en relació a la igualtat de gènere i la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i incorpora la situació de les persones que hi participen, ja sigui a través d’una relació laboral o com a membres dels òrgans polítics. A la diagnosi s’incorporen un total de 8 àmbits que recullen diversos elements d’anàlisi per poder fer emergir les propostes de millora en relació a la igualtat de gènere i a la diversitat afectiva, sexual i de gènere que poden estar presents a l’Ajuntament d’Avinyó. El document també inclou un pla d’accions ajustat a la realitat de l’Ajuntament.

 • Adhesió al II Pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages (2023-2027) 21/11/2023

  L’objectiu principal d’aquest Pla és continuar treballant per garantir els drets de les persones LGTBI+ a la comarca del Bages a través de la sensibilització i la formació sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i de l’impuls d’accions per eradicar la LGTBIfòbia. Pretén ser una eina i guia útil tant per l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages (CCB), com per a la resta d’àrees de l’ens i pels diferents Ajuntaments de la comarca. Com sempre, des del Servei d’Atenció Integral (SAI ) LGTBI del CCB, s’ofereix tot el suport i acompanyament per implementar aquestes polítiques als diferents municipis del Bages.

 • Pla de mesures antifrau 20/11/2023

  El 27 d'octubre de 2023, el Ple de l'Ajuntament d'Avinyó  va aprovar el Pla de mesures antifrau. L'objectiu del Pla és doble: garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d'aquests fons s'ajusta a les finalitats per les quals han estat assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s'estructuren al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

 • Pla de Desenvolupament Turístic d'Avinyó 28/10/2020

  El pla estratègic és una eina de treball a partir de la qual es poden planificar i desenvolupar les activitats turístiques, amb l’objectiu que aquest sector esdevingui un dels motors per al desenvolupament econòmic avinyonenc.

 • Pla Local de Joventut 2020-2023 25/05/2020

  L'objectiu d'aquest Pla és planificar i elaborar les polítiques de Joventut anant més enllà de les pròpies activitats i accions dirigides des de la Regidoria de Joventut i tenint en compte els diferents aspectes de la vida dels joves (educació, cultura, salut, habitatge, treball, participació social...)

Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30