Treballador/a familiar (Procés tancat)

Convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça de treballadora familiar, de conformitat amb l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Avinyó, aprovada per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2022 i publicada en el DOGC i en el BOP en data 27 de maig de 2022. Els candidats admesos que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa.

____________________________________________

Llistat provisional de candidatures admeses i excloses.

____________________________________________

Llistat definitiu de candidatures admeses i excloses i data de la prova

Data de les proves de selecció: 7 de febrer de 2023

Lloc: Vestíbul de l'Ajuntament d'Avinyó - Sala de Plens (Plaça Major, 11)

Hora: 10.00 h

____________________________________________

Resultat final

Darrera actualització: 8.02.2023 | 11:46
Darrera actualització: 8.02.2023 | 11:46