Operari/a especialista

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça d’especialista de manteniment d’instal·lacions, de conformitat amb l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Avinyó aprovada per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2022, i publicada en el DOGC i en el BOP, en data 27 de maig de 2022. Els candidats admesos que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball.

Darrera actualització: 11.11.2022 | 17:09
Darrera actualització: 11.11.2022 | 17:09