Pla de mesures antifrau

Dilluns, 20 de novembre de 2023

El 27 d'octubre de 2023, el Ple de l'Ajuntament d'Avinyó  va aprovar el Pla de mesures antifrau. L'objectiu del Pla és doble: garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d'aquests fons s'ajusta a les finalitats per les quals han estat assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s'estructuren al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Darrera actualització: 20.11.2023 | 11:31