II Pla d’igualtat intern (2023-2027)

Dimarts, 21 de novembre de 2023

El  II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament d’Avinyó (2023-2027) inclou una diagnosi que mostra la situació de l’Ajuntament en relació a la igualtat de gènere i la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i incorpora la situació de les persones que hi participen, ja sigui a través d’una relació laboral o com a membres dels òrgans polítics. A la diagnosi s’incorporen un total de 8 àmbits que recullen diversos elements d’anàlisi per poder fer emergir les propostes de millora en relació a la igualtat de gènere i a la diversitat afectiva, sexual i de gènere que poden estar presents a l’Ajuntament d’Avinyó. El document també inclou un pla d’accions ajustat a la realitat de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 21.11.2023 | 10:06