Fina Sanfeliu Pascual (ERC-AM)

Regidora

Formació acadèmica
Mestra d'Educació Infantil i Primària

Experiència professional
38 anys de treball com a mestra a l'IE Barnola.

Declaració d'activitats

Declaració de béns patrimonials

Indemnitzacions per assistència

- Assistència al Ple: 80 €
- Assistència al Ple Extraordinari: 40 €
- Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 120 €
- Assistència a la Comissió Informativa: 30 €

Només podran rebre aquestes indemnitzacions els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Telèfon: 938 387 700
Adreça electrònica: sanfeliupf@avinyo.cat
Darrera actualització: 21.07.2023 | 14:17