Eudald Vilaseca Font (ERC-AM)

Regidor

Formació acadèmica
Llicenciat en Ciències Químiques
Doctor en Ciències Químiques

Experiència professional
Professor de la Universitat de Barcelona des del gener de 1980, Primer com a professor ajudant i, a partir de 1989 com a  professor titular de Química Física.

Declaració d'activitats

Declaració de béns patrimonials

Indemnitzacions per assistència

- Assistència al Ple: 80 €
- Assistència al Ple Extraordinari: 40 €
- Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 120 €
- Assistència a la Comissió Informativa: 30 €

Només podran rebre aquestes indemnitzacions els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Telèfon: 938 387 700
Adreça electrònica: vilasecafe@avinyo.cat
Darrera actualització: 21.07.2023 | 14:17