Cristian Coll Pont (Junts)

Regidor
2n tinent d'alcalde
Educació, formació i feina
Hisenda

Formació acadèmica
Diplomat en Ciències Empresarials, graduat en Ciències del Treball i màster en Transport i Logística

Experiència professional
1999-2008
Departament de Logística de Metalbages

2008-Fins a l'actualitat
Professor de Transport i Logística a l'Institut de Vic

Declaració d'activitats

Declaració de béns patrimonials

Indemnitzacions per assistència

- Assistència al Ple: 80 €
- Assistència al Ple Extraordinari: 40 €
- Assistència a la Junta de Govern Local: 300 €
- Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 120 €
- Assistència a la Comissió Informativa: 30 €

Només podran rebre aquestes indemnitzacions els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Telèfon: 938 387 700
Adreça electrònica: collpc@avinyo.cat
Darrera actualització: 20.11.2023 | 12:18