Declaració responsable dels progenitors

En el cas que es sol·liciti la inscripció i/o modificació padronal d'un menor no emancipat, amb un sol progenitor, caldrà aportar la declaració responsable dels progenitors.

Darrera actualització: 07.07.2020 | 16:23