Operari/a especialista (Procés tancat)

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça d’especialista de manteniment d’instal·lacions, de conformitat amb l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Avinyó aprovada per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2022, i publicada en el DOGC i en el BOP, en data 27 de maig de 2022. Els candidats admesos que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa de treball.

____________________________________________

Llistat provisional de candidatures admeses i excloses provisional

____________________________________________

Llistat definitiu de candidatures admeses i excloses i data de la prova

Data de les proves de selecció: 13 d'abril de 2023

Lloc: Vestíbul de l'Ajuntament d'Avinyó - Sala de Plens (Plaça Major, 11)

Hora: 09.30 h

_____________________________________________

Resultat final

Darrera actualització: 17.04.2023 | 10:37
Darrera actualització: 17.04.2023 | 10:37