Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament d'Avinyó i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 9.12.2019 | 09:45
Darrera actualització: 9.12.2019 | 09:45