Participació en l'elaboració de normes

Consulta pública prèvia a l'aprovació del Reglament de funcionament del pavelló


Per tal de garantir la participació en l'elaboració de normes amb rang reglamentari, s'obre un període de quinze dies naturals de consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans. Si desitgeu formular alguna opinió, podeu consultar l'esborrany de reglament  i omplir el formulari que trobareu en l'enllaç adjunt. Per fer arribar les propostes a l'Ajuntament, podeu adjuntar el formulari a una instància genèrica i trametre-la a través de la seu electrònica. Fins al 29 de març.

Consulta pública Reglament de funcionament del punt d'informació juvenil i casal de joves El Refugi


Per tal de garantir la participació en l'elaboració de normes amb rang reglamentari, s'obre un període de 15 dies naturals de consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans. Si desitgeu formular alguna opinió, podeu consultar l'esborrany de reglament  i omplir el formulari que trobareu en l'enllaç adjunt. Per fer arribar les propostes a l'Ajuntament, podeu adjuntar el formulari a una instància genèrica i trametre-la a través de la seu electrònica. Fins al 7 de desembre.

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l'ordenança reguladora sequera


Per tal de garantir la participació en l'elaboració de normes amb rang reglamentari, s'obre un període de 15 dies naturals de consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans. Si desitgeu formular alguna opinió, podeu consultar l'esborrany de reglament  i omplir el formulari que trobareu en l'enllaç adjunt. Per fer arribar les propostes a l'Ajuntament, podeu adjuntar el formulari a una instància genèrica i trametre-la a través de la seu electrònica. Fins al 28 de desembre.

Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:42
Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:42