Aula socioeducativa

L’Aula socioeducativa d’Avinyó és un servei diürn per infants empadronats al municipi d’Avinyó de 4 a 13 anys d’edat.

Tal i com es defineix a la Cartera de Serveis Socials en els Serveis d’Intervenció Socioeducativa a infants i adolescents es realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Aquest projecte, no només permet la intervenció directa preventiva amb les famílies i els menors, sinó que ha  de vetllar per tal que es faci de forma coordinada i en xarxa amb altres serveis i professionals.

Les principals característiques són:

•    Forma part dels Serveis Socials Bàsics.
•    Pretén ser un servei integrador i normalitzador.
•    Realitza funcions preventives.
•    És un espai arrelat al territori.
•    Es treballa a partir de l’entorn habitual i quotidià de l’infant.

Què es treballa?

 • Atenció i suport a infants i famílies.
 • Suport i seguiment escolar.
 • Educació en el lleure.
 • Educació per la salut.
 • Promoció de l’autonomia.

Els principals objectius son:

A nivell d’infant:

 • Fomentar l’adquisició d’hàbits i actituds positives en la vida quotidiana (habilitats relacionals, hàbits higiènics, habilitats socials...).
 • Detectar les motivacions, aptituds, dificultats que presenten els infants per tal de reconduir-les i donar les opcions i/o alternatives que responguin als seus interessos i capacitats.
 • Donar suport a l’escolarització.
 • Promoure un espai de socialització, de convivència, d’interacció i de creixement personal.
 • Fomentar una educació integral, personalitzada i contextualitzada. 
 • Oferir noves oportunitats educatives, nous horitzons i nous escenaris de vida a les famílies i infants, tot fomentant els valors democràtics, de la interculturalitat, la perspectiva de gènere, la igualtat d’oportunitats, el respecte i el treball comunitari i aglutinar col·laboracions entre diferents entitats del territori, sumar compromisos, suport i projectes comuns.

A nivell familiar:

 • Incidir en la implicació de les famílies vers les necessitats dels seus fills/es.
 • Realitzar seguiment d’acords presos amb les famílies.
 • Oferir pautes d’actuació vers el seu fill/a.
 • Repercutir en la millora social de les famílies i apoderar-les, augmentant la seva participació, promocionant l’èxit escolar dels infants i el sentiment de pertinença a la comunitat.

Carrer Major, 9 - 08279 Avinyó - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Núria Gamisans
Horari:  
Dimarts, dimecres i dijous de 16.15 h a 17.45 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.02.2020 | 11:39