Signat el conveni amb l’Associació i Defensa dels Animals d’Osona

Divendres, 26 de gener de 2024

L’Ajuntament d'Avinyó signa un conveni amb l'Associació i Defensa dels Animals d'Osona pel servei de recollida i custòdia dels animals domèstics perduts o abandonats al municipi.

L’Ajuntament d’Avinyó dona compliment a la Llei de protecció dels animals, que diu que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals domèstics abandonats i perduts, així com fer-se càrrec d’ells fins que siguin recuperats, cedits directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa dels animals.

L'Associació i Defensa dels Animals d'Osona (ADAO) es troba inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Associacions de protecció i defensa dels animals amb títol d'entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 26.01.2024 | 14:55