Sessions extraordinàries del Ple

Divendres, 23 de juny de 2023 a les 00:00

El proper 28 de juny el Ple de l'Ajuntament d'Avinyó celebrarà dues sessions extraordinàries. La primera (19.50 h) té un únic punt a l'ordre del dia: el sorteig de membres de mesa amb motiu de les eleccions generals. La segona sessió (20.00 h) aprovarà l'organització municipal i diversos nomenaments. 

Primera sessió extraordinària
19.50 h
ORDRE DEL DIA
1. Celebració del sorteig dels membres de la mesa amb motiu de les eleccions generals.

Segona sessió extraordinària
20.00 h
ORDRE DEL DIA
1. Periodicitat de les sessions del Ple.
2. Autoorganització municipal:
- Constitució i composició de la Junta de Govern Local. Ratificació de les regidories.
- Comissió Especial de Comptes.
- Règim econòmic dels membres de la Corporació Local
3. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
4. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de:
- Nomenaments de tinents d’alcalde.
- Nomenament de membres de la Junta de Govern local i delegacions de l’alcaldia.
- Regidors delegats de les àrees.

 

Darrera actualització: 26.06.2023 | 10:12