Sessió ordinària del Ple

Divendres, 22 de juliol de 2022 a les 00:00

Serà el 27 de juliol de 2022 a les 20.00 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA

  1. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.
  2. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 3/2022.
  3. Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2022.
  4. Proposta d’aprovació de les festes locals per l’any 2023.
  5. Proposta d’aprovació provisional de la tercera modificació del POUM.
  6. Proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.
  7. Moció de suport a l’amnistia.
  8. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
  9. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 22.07.2022 | 14:30