Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Avinyó

Divendres, 2 d'octubre de 2020 a les 00:00

Serà el proper dimecres 7 d’octubre de 2020 a les 20 h, a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA
1. Reconèixer el caràcter ordinari de la present sessió.
2. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2020
3. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
4. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l’ajuntament d’Avinyó
5. Proposta d’aprovació inicial de l’exp. 10/2020 de modificació de crèdits
6. Moció de suport al President Torra
7. Prendre coneixement de la renuncia de la regidora del grup Junts per Cat
8. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
9. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 02.10.2020 | 15:18