Selecció d’un d’operari/ària de brigada inclòs en el “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 00:00

Termini per a la presentació de sol·licituds, fins al 21 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’una plaça d’operari/ària de la brigada dels equipaments municipals i creació d’una borsa de treball, pel procediment de concurs lliure amb valoració de capacitats, amb caràcter de personal laboral temporal i formació d’una borsa de personal.

Lloc de treball: operari/ària de la brigada.
Funcions: Tasques de manteniment i neteja dels edificis i instal·lacions municipals, mobiliari urbà, vies públiques, parcs i jardins municipals. Transport de material i manipulació manual de càrregues, muntatge i desmuntatge de tarimes per actes públics. I les altres que li siguin encarregades relacionades amb les anteriors.
Retribució: Sou del grup E. C. Destí 14 Específic 3.275,02 € (anuals). Sou mensual brut: 1.168,53 €.
Jornada: 37,5 de dilluns a divendres.
Modalitat de contracte: Contracte laboral per obra o servei, inclòs en el “Pla de reactivació de l’ocupació” per al 2021 de la Diputació de Barcelona.
Durada: 6 mesos

Condició d’admissió dels aspirants

Per poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els següents requisits:

a) Està en situació d’atur. Està inscrit al SOC com a demandant de treball
b) Veure altres requisits a les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 25.05.2021 | 17:29