Oberta la convocatòria de concessió de subvencions a les entitats 2021

Dimecres, 20 d'octubre de 2021 a les 00:00

El termini per presentar la sol·licitud acaba el proper 18 de novembre. Cal trametre la documentació a través de la seu electrònica.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les entitats que reuneixin les següents condicions:

  • Estar degudament constituïdes i inscrites en el registre municipal d’entitats.
  • Tenir seu social al terme municipal d’Avinyó.
  • Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
  • Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.
  • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal d’Administració Tributària; així com amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:34