l'IE Barnola obrirà el centre a partir de l'1 de juny

Dijous, 28 de maig de 2020

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. Quan la nostra zona entri a la Fase 2 de desconfinament , els alumnes podran retornar al centre de manera voluntària. No hi haurà servei de menjador ni  de transport escolar.

Quins objectius es plantegen durant aquest període?

- El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en el final d’etapa educativa que suposa una titulació.
- L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
- Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

Quan es comença a aplicar aquest pla?

- A partir de la data d’entrada en la Fase 2 del territori.

Quins són els requisits per reincorporar-se al centre educatiu?

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
- Calendari vacunal al dia.

Darrera actualització: 29.05.2020 | 11:48