L'Ajuntament d'Avinyó recorda als ciutadans les principals mesures per contenir l'epidèmia vírica

Divendres, 20 de març de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya, a més, ha activat l'aplicació mòbil STOP COVID19 CAT a través de la qual el sistema sanitari farà la vigilància de cada cas particular a partir de les dades enviades i, si és necessari, activarà el Sistema d'Emergències Mèdiques. En un sol dia unes 170.000 persones han bolcat informació del seu estat de salut a l’aplicació.

La col·laboració ciutadana és clau en aquests moments per fer front a l'emèrgència sanitària que es viu. Recordem les obligacions que, com a ciutadans tots hem d'estar compromesos a seguir:

  • Només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
  1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Tornar al lloc de residència habitual.
  5. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
  • Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. 
Darrera actualització: 20.03.2020 | 11:46