L’Ajuntament d’Avinyó aprova provisionalment les ordenances fiscals que s'aplicaran a partir del 2024

Dilluns, 30 d’octubre de 2023

Per tal de fer front a la inflació i compensar la despesa municipal, a partir de 2024 es duran a terme un seguit de modificacions dels impostos municipals que permetran disposar d’un fons per poder dur a terme diverses actuacions en instal·lacions municipals que requereixen un manteniment i una renovació.

Gràfic extret del Portal de transparència que mostra l’evolució de la despesa de l’Ajuntament d’Avinyó.

Algunes actuacions previstes són la reforma de la piscina, les millores al local del jovent, al camp de futbol i al pavelló, reparacions en carrers i canonades d’aigua, la inversió en seguretat amb lectors de matrícules i l’adequació d’espais com la sala polivalent, entre altres mesures. Les noves ordenances fiscals també s’adapten a les noves quotes, a la previsió de l’augment en els costos de la gestió de residus i del servei porta a porta.

La càrrega fiscal a Avinyó s’ha mantingut massa equilibrada en comparació amb els pobles veïns, una adequada actualització dels impostos i les taxes és necessària per mantenir el poble amb uns bons serveis i poder-hi fer les inversions esmentades.

Gràfic extret del Portal de transparència que mostra l’evolució de la càrrega fiscal i la compara amb la mitjana de la comarca del Bages, la província de Barcelona i de Catalunya.

La distribució de la càrrega fiscal afecta de forma equitativa, i es prenen mesures compensatòries per ajudar a la transició energètica i per ajudar a les famílies.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un impost local i grava la propietat de béns immobles com habitatges, terrenys, locals comercials i altres tipus de propietats. El 2024 l’IBI passarà del 0,625% al 0,7% en béns urbans i del 0,55% al 0,6% en béns rústics. L’IBI es reparteix en dues quotes al llarg de l’any.

S’aplicarà bonificació d’aquest impost per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques un 50% o un màxim de 200 €; i en famílies nombroses un 25% o bé un màxim de 200 €.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), conegut com a “impost de circulació”, és un impost que s’aplica a tot l’Estat espanyol i que grava la propietat de vehicles automotors, incloent-hi automòbils, motocicletes, camions i altres vehicles que utilitzen motors de tracció mecànica. El 2024 l’IVTM passa de l’1,77% a l’1,92%.

S’aplicarà bonificació segons el vehicle, el carburant i l’antiguitat.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un impost local que grava la realització de construccions, instal·lacions i obres en tot el territori municipal. A partir de 2024 l’ICIO passarà del 3,35% al 3,85%.

S’aplicarà bonificació del 95% o un màxim de 200 € per a instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
L’impost de “plusvàlua municipal” és un impost local que grava l’increment de valor dels terrenys urbans quan es produeix una transmissió de propietat, ja sigui per venda, donació, herència o altres formes de transferència.

A partir de 2024 no hi ha cap increment d’aquest impost i, a més, es bonificarà fins a un 95% d’aquest impost en els casos que s’apliqui a parelles de fet o cònjuges, sempre que afecti l’habitatge habitual.

Impost sobre les activitats econòmiques (IAE)
L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un impost que s’aplica a tot l’Estat espanyol i grava la realització d’activitats econòmiques per part d’empreses i professionals. 

Pel que fa al coeficient per situació, a partir de 2024 aquest impost passa a ser de l’1,72% en carrers de primera situació i de l’1,62% en carrers de segona situació.

Darrera actualització: 30.10.2023 | 14:18