Convocatòria ordinària del Ple

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 00:00

La sessió es farà el proper 1 de juny a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Avinyó.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 30.03.2022.
  2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.
  3. Donar compte específica del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i el de l’OA Xarxa Avinyó de Telecomunicacions, anualitat 2021
  4. Proposta d’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials amb motiu de l’execució de les obres del projecte "Millora de l’accessibilitat i mobilitat del carrer de la Indústria – Zona Esportiva i escolar, del carrer Relat i passatge Fatjó del nucli urbà d’Avinyó"
  5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2/2022.
  6. Proposta declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal i concessió benefici fiscal liquidació ICIO.
  7. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
  8. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  9. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 27.05.2022 | 14:11