Convocatòria de subvencions per la compra de llibres de text i material escolar per a 2023

Divendres, 15 de setembre de 2023 a les 00:00

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del curs 2023-24  estarà comprès entre els dies 15 de setembre i el 16 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

A continuació podeu trobar els document de la convocatòria i la sol·licitud.

Condicions per accedir a l’ajut:

- L’alumne, els pares, mares i/o tutors han d’estar empadronats al municipi d ’Avinyó amb una anterioritat de 3 mesos a la sol·licitud i continuar empadronats en el moment d ’atorgar-se l’ajuda.

- Tenir fills escolaritzats a qualsevol centre de primària i secundària cursant estudis d ’ESO, Cicles Formatiu i Batxillerat, en edats compreses entre els 3 i 18 anys.

- Estar matriculat en un centre educatiu per a ser beneficiari de la subvenció.

- Estar els pares, mares o tutors al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Avinyó.

- Autorització dels sol·licitants a comprovar per l'Ajuntament d'Avinyó que els requisits siguin certs (empadronament i estar al corrent de les obligacions tributàries).

- Una de les condicions necessàries per a demanar l ’ajut es haver fet el pagament dels llibres de text i disposar dels comprovants corresponents. En el supòsit que no s ’hagi pagat la totalitat dels llibres i/o material escolar l ’import de l ’ajut es pagarà directament al centre docent.

Darrera actualització: 15.09.2023 | 11:08