Convocatòria de sessió ordinària del Ple

Divendres, 24 de setembre de 2021 a les 00:00

Serà el dia 29 de setembre de 2021 a les 20.00 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 4 d’agost de 2021.
  2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
  3. Proposta de ratificació de l’acord de dissolució de la Mancomunitat la Gavarresa.
  4. Proposta d’adhesió a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament.
  5. Proposta d’aprovació i adhesió al pla d’igualtat de gènere de la comarca 2021-2025.
  6. Proposta de declaració d’obres d’especial interès públic i utilitat municipal.
  7. Renúncia al càrrec de regidora de Sra. Cristina Navarro.
  8. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
  9. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 24.09.2021 | 13:45