Convocatòria de sessió ordinària del Ple

Divendres, 22 de gener de 2021

Serà el  dimecres 27 de gener de 2021 a les 20 hores a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2020.
 2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
 3. Aprovació Inicial del Reglament d'organització i funcionament del servei d'emissora municipal Ràdio Avinyó.
 4. Compromís d’elaboració inventari de camins ramaders i manteniment.
 5. Denegació de reconeixement d’obra d'especial interès públic o utilitat municipal i denegació dels beneficis fiscals.
 6. Designació dels representants municipals al Plenari del Consell Educatiu.
 7. Actualització retribucions del personal al servei de l’ajuntament any 2021.
 8. Moció de suport al Conseller Bernat Soler.
 9. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
 10. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
 11. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 22.01.2021 | 14:19