Convocatòria de Ple

Divendres, 20 de novembre de 2020 a les 00:00
Sessió ordinària del Ple de la Corporació pel dia 25 de novembre de 2020 a les 20 hores, a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 7 d’octubre de 2020 i extraordinària del dia 4 de novembre de 2020.
 2. Donar compte del compliment de les obligacions derivades de la Llei d’Estabilitat Pressupostària 3r trimestre.
 3. Donar compte del PMP 3r trimestre.
 4. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia.
 5. Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut període 2020-2023.
 6. Proposta d’aprovació dels conveni de col·laboració a subscriure entre el SCT i l’Ajuntament d’Avinyó en matèria de denuncia i sanció per infraccions de normes de circulació.
 7. Proposta d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) i aprovació minuta conveni.
 8. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 11/2020.
 9. Proposta de reconeixement d’una obra d’especial interès o utilitat municipal.
 10. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
 11. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
 12. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 20.11.2020 | 17:18