BAN: Estat d'alerta per sequera

Dijous, 28 de juliol de 2022 a les 00:00

En data de 26/7/2022 l’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat la Resolució ACC/2374/2022 en la que declara l’entrada en alerta per sequera hidrològica en diferents municipis de Catalunya entre els quals es troba el municipi d’Avinyó.

L’estat d’alerta comporta l’aplicació de les limitacions respecte del consum d’aigua que es relacionen a continuació.

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Reg (públic i privat)
El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer- se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

Neteja de carrers i mobiliari urbà
Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Piscines
La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
  • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

Granges
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. 


Fonts ornamentals
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa.

Eliminació de pols a l’aire
Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Des de l’Ajuntament d’Avinyó agraïm la col·laboració dels avinyonencs i avinyonenques en el seguiment d’aquestes mesures.

Eudald Vilaseca Font
Alcalde

Darrera actualització: 28.07.2022 | 16:12