Ban de l'Alcalde. Mesures per evitar la propagació del Covid-19

Dimarts, 17 de març de 2020 a les 00:00

B A N

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, demano als avinyonencs i avinyonenques que evitin tant com puguin els contactes amb altres persones. El més recomanable és quedar-se a casa però si per raons de treball o necessitat cal sortir-ne és obligat que prengueu mesures de precaució per evitar possibles contagis.

Per tot això estableixo que els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

L’ALCALDE

Eudald Vilaseca i Font.

AVINYÓ, 16 de març de 2020

Darrera actualització: 17.03.2020 | 12:24

Documentació

pdf Ban
157,39KB