Avinyó tindrà un nou pla director del clavegueram

Divendres, 4 de juny de 2021 a les 00:00

Des de fa unes setmanes, l’empresa Albacar Enginyers SL ha començat a treballar en l’elaboració del pla director del clavegueram dels nuclis urbans d’Avinyó i d’Horta d’Avinyó. El pla té dos objectius: el primer és conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram tant pel que fa al seu estat estructural com pel que fa al seu funcionament hidràulic; i el segon, fer una proposta d'actuacions per tal de garantir el correcte funcionament de la xarxa d'acord amb el desenvolupament i planejament previst en el pla d’ordenació urbanística municipal.

En quant a dades estructurals, l'esforç principal s'adreça a aconseguir una correcta definició de tota la xarxa, en quant a pendents, seccions i estat. Es realitzarà un aixecament topogràfic de tots els pous de registre (més de 400), embornals i col·lectors (uns 20 km) amb una sèrie de visites, treball de camp i d'inspeccions per adquirir dades relatives de l’estat del clavegueram.

Aquest informació ha de permetre identificar els punts conflictius, abordar la millor solució a possibles incidències i planificar actuacions preventives i d’aquesta forma, contribuir a la millora del servei i del medi.

La redacció d’aquest pla director, amb un cost de 16.574 euros, està finançat per la Diputació de Barcelona com un ajut tècnic dins el Catàleg de serveis que anualment ofereix als municipis de la demarcació.

L’Ajuntament ha executat uns treballs previs que han consistit en recuperar 45 pous de registre que van quedar tapats per diverses actuacions d’asfaltat de carrers i ha revisat l’obertura de la tapa de 360 pous.

Darrera actualització: 04.06.2021 | 11:12