Avinyó entra a formar part de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

Dijous, 20 d'octubre de 2022 a les 00:00

La prestació del servei de sanejament és una competència municipal que l’Ajuntament pot exercir directament o indirecta.

L’Ajuntament d’Avinyó, en el Ple de setembre de 2021, va acordar demanar l’adhesió del nostre municipi a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament (MMBS) i delegar-li la prestació del servei de sanejament, competència municipal. L’adhesió a l’ens públic es va fer ferma el 13 de desembre de 2021 quan va ser aprovada per l’Assemblea General de la MMBS.

La MMBS és una associació de 20 municipis del Bages i 2 del Moianès que té per objectiu la gestió i explotació dels sistemes públics de sanejament d'aigües residuals, sistemes d'abastament d'aigua en alta i de subministrament d'aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i el retorn a l'aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l'aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat.

Amb la seva adhesió, l’Ajuntament d’Avinyó decideix prestar el servei de sanejament d’aigües residuals a través de l’associació de municipis que formen la Mancomunitat. Aquesta gestió també inclou la gestió, explotació i manteniment de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del municipi, que fins ara estava en mans de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El dia 1 d’octubre de 2022, Cadagua, l’empresa concessionària de l’ACA va acabar el seu contracte d’explotació de l’EDAR d’Avinyó i des de llavors està gestionada per la MMBS que té l’empresa Aigües de Manresa com a mitjà propi i instrumental.

D’aquesta manera, el municipi d’Avinyó disposarà de tècnics experts per gestionar el dia a dia del servei i fer front als reptes cada cop més complexos del sanejament que un ajuntament petit difícilment pot entomar pel seu compte.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 19:25