Aprovat el pressupost municipal per a 2024

Dimarts, 9 de gener de 2024

El 28 de desembre el Ple de l’Ajuntament d’Avinyó va aprovar un pressupost de 2.915.095,13€ per a l’exercici de 2024.

D’aquests, 1.073.831,22€ aniran destinats a despeses de personal, 1.205.386,26€ a despeses corrents (subministraments, manteniment, serveis...) i 377.965,65€ aniran dedicats a inversions. La resta, a despeses financeres i transferències corrents a altres administracions.

Concretament, es preveuen dur a terme les següents inversions principals:

 • Adequació del camp de futbol (grades i vestidors)
 • Reforma de la piscina
 • Solució als problemes de la climatització del Local Catalunya
 • Pavimentació de camins rurals
 • Calefactor per a la Polivalent
 • Material i equipament tècnic per al Local Catalunya
 • Millores en l’eficiència energètica de l’Ajuntament (tancaments i enllumenat)
 • Millores en l’eficiència energètica del Barnola (aerotèrmia, tancaments i mur climàtic)
 • Projecte per arranjament del Pavelló
 • Projecte de millora de la pista polivalent
 • Projecte de redefinició i arranjament del Centre Cívic
 • Eliminació de canonades d’uralita
Darrera actualització: 9.01.2024 | 10:50