Aprovació del Pla d'igualtat municipal

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 00:00

El passat 28 de setembre del 2022 va ser aprovat per unanimitat el Pla Local d’Igualtat que s’ha elaborat amb la subvenció tècnica rebuda des de la Diputació de Barcelona i que tindrà una validesa de quatre anys. Passat aquest període, caldrà fer una avaluació i posterior renovació.

Tenir un Pla d’Igualtat municipal específic ens ha de permetre fer unes polítiques d’igualtat més ajustades i pròpies del nostre poble.

Per a la seva elaboració i sota l’assessorament tècnic de la DIBA, s’ha creat una comissió transversal formada per la tècnica de Cultura, el tècnic de Promoció Econòmica, la tècnica referent d’Igualtat, una regidora de l’oposició, dues membres de la Comissió Social i d’Igualtat del Consell Educatiu Municipal i la regidora de Salut, Acció Social i Igualtat de l’Ajuntament d’Avinyó. Aquesta transversalitat en la composició de la comissió ha permès tenir en compte majors sensibilitats i àmbits.

Serà aquesta mateixa comissió la que farà el seguiment de les accions establertes en cada àrea i procurarà que els diferents responsables compleixin amb les accions acordades.

Aquest seguiment ha de permetre assegurar que fem una política de fets i no només de paraules i amb això avançar cap a un municipi on les polítiques d’igualtat siguin una realitat en constant avanç.

Darrera actualització: 14.10.2022 | 16:43