Ajudes municipals al servei de menjador escolar 2021

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 00:00

El termini de presentació ja és obert fins al dia 31 de desembre de 2021. Les sol·licituds presentades abans del 28 de febrer de 2021 tindran efectes retroactius des del gener del 2021; les presentades després del 28 de febrer seran efectives en la data de la sol·licitud. 

L'Ajuntament d'Avinyó ha convocat les beques al servei de menjador escolar de l'IE Barnola a fi de potenciar i facilitar l'ús del servei de menjador i poder ajudar a garantir la continuïtat del servei ja que és imprescindible per a moltes famílies per motius laborals, socials o educatius.

Poden demanar l'ajut els pares, mares i/o tutors legals que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, i els fills/es dels quals reuneixin les següents condicions:

  • Siguin alumnes escolaritzats a l’IE Barnola que facin ús diari del servei de menjador amb l’empresa licitada pel Consell Comarcal (almenys un 80% dels dies cada mes).
  • Siguin alumnes escolaritzats a l’IE Barnola que facin ús esporàdic del servei de menjador amb l’empresa licitada pel Consell Comarcal.
  • No siguin beneficiaris d’altres ajuts del servei menjador proporcionats per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Bages o altres.
Darrera actualització: 17.02.2021 | 13:48