Accions de l’Ajuntament d’Avinyó davant la situació de pandèmia per la covid-19

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 00:00

Des de mitjans de març el nostre país i el nostre poble estem patint una important emergència sanitària acompanyada d’una crisi social i econòmica. La manera sobtada amb que l’emergència sanitària va arribar ens va exigir una resposta ràpida i contundent. La resposta que l’administració, institucions, empreses i població en general  hem activat ens posa, ja, en situació de superar la crisi sanitària. Queden la crisi social i econòmica que duraran més temps i pels quals i hem d’esmerçar el màxim possible d’esforços.

Aquest és el text llegit per l'alcalde Eudald Vilaseca durant el Ple celebrat el passat 27 de maig.

 

Des de mitjans de març el nostre país i el nostre poble estem patint una important emergència sanitària acompanyada d’una crisi social i econòmica. La manera sobtada amb que l’emergència sanitària va arribar ens va exigir una resposta ràpida i contundent. La resposta que l’administració, institucions, empreses i població en general  hem activat ens posa, ja, en situació de superar la crisi sanitària. Queden la crisi social i econòmica que duraran més temps i pels quals i hem d’esmerçar el màxim possible d’esforços. 

Voldria expressar la comprensió i l’acompanyament de l’Ajuntament a tots els avinyonencs i avinyonenques que han patit o estan patint la malaltia del covid-19, o bé directament o bé en els seus familiars. També volem expressar el nostre suport als que han patit o pateixen els efectes socials i econòmics produïts per aquesta pandèmia. Des de l’Ajuntament treballarem per ajudar-los a que els puguin superar.

Agrair la feina de tots els que treballen en primera línia, especialment als sanitaris, comerços i serveis essencials.

A partir dels primers avisos sobre la pandèmia, l’ajuntament d’Avinyó va actuar i prendre decisions dins les seves competències. Expliquem a continuació les accions més destacades que s’ha fet fins ara.

Tancament de tot els equipaments municipals amb la corresponent suspensió d’activitats, tant les pròpies de l’ajuntament com les de les entitats i particulars.

Reestructuració del funcionament de l’ajuntament.

 • Restricció de l’activitat presencial a tasques essencials
 • Teletreball per a tots aquells pels que era possible aquesta modalitat (tècnics, administració, educació, part de serveis socials...).
 • Permís per deure inexcusable pels que no són treballadors essencials i no és possible el teletreball.

Tasques essencials que es van mantenir actives

 • Atenció al públic no presencial a l’ajuntament.
 • Serveis socials. Incloent els casos més imprescindibles del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
 • Neteja viària bàsica i desinfecció
 • Servei de vigilància municipal

Suspensió de tot tipus d’activitats organitzades per l’ajuntament que l’evolució de la pandèmia han anat fent inviables. En particular: la Diada de Sant Jordi, la Fira dels Matiners i la Setmana de la Gent Gran. Cal dir que per la Diada de Sant Jordi i per la Fira dels Matiners es van organitzar activitat alternatives, algunes telemàtiques i d’altres des dels balcons de les cases, que van permetre que les dues festivitats se celebressin igualment, encara que d’una manera diferent.

A nivell de prevenció de salut pública cal destacar que:

 • s’han tancat les fonts del nucli urbà,
 • s’han precintat els parcs infantils,
 • s’han tancat el cementiris,
 • s’ha tancat la deixalleria,
 • s’ha tancat  l’àrea d’autocaravanes, i
 • s’ha fet una desinfecció regular dels carrers de més afluència de gent.

S’ha fet una important tasca a nivell informatiu. Un dels objectius ha sigut fer una difusió més senzilla i entenedora de les normes oficials relatives a l’estat de l’alarma, als confinaments, les excepcions, les campanyes de prevenció, la desescalada... I per l’altra  informar què implicaven aquestes normes a nivell local. Informació difosa per les xarxes socials, web municipal i en paper. Durant aquest període s’ha incrementat la presencia de l’Ajuntament a les xarxes amb la creació d’un compte d’Instagram.

A destacar la publicació setmanal d’un qüestionari informatiu (FAQS d’Avinyó) que s’anava actualitzant segons les novetats que apareixien.

El servei de vigilancia municipal s’ha centrat, entre d’altres coses, en ajudar en tasques relacionades amb serveis essencials de l’ajuntament, en donar suport i acompanyament als veïns i veïnes que ho requerien i en vetllar pel compliment de les normes de prevenció ajudant i orientant les persones afectades. Pel sistema de megafonia del vehicle del servei de vigilància es difonien recomanacions de prevenció als veïns i veïnes a la vegada que s’oferia el suport i acompanyament dels serveis municipals.

La brigada municipal, durant les primeres setmanes va estar de guàrdia per a resoldre problemes importants que poguessin sorgir i va efectuar setmanalment un servei de neteja bàsica i de desinfecció dels carrers més cèntrics del poble. A mitjans d’abril la brigada es va incorporar plenament al treball mantenint la tasca setmanal de desinfecció de carrers. Tasca que encara s’està realitzant.

L'equip de professionals dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Avinyó ha treballat i treballa en primera línia detectant i donant solució a les necessitats dels col·lectius més vulnerables. Des que va començar la pandèmia de la Covid-19, han concentrat els seus esforços a pal·liar les problemàtiques que l'emergència sanitària ha provocat en algunes famílies d'Avinyó. I això ho han fet sense deixar de resoldre les qüestions diàries no relacionades directament amb la covid-19.

A destacar:

 • Mantenir el contacte amb els nens i nenes de l’Aula socioeducativa fent seguiment, proposant-los activitats, ajudant-los amb certes tasques escolars i fent suport emocional.
 • Detectar casos de famílies on faltaven dispositius electrònics per seguir les classes i/o on hi havia problemes de connectivitat i resoldre’ls.
 • Seguiment de dones en situació de vulnerabilitat i coordinació amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) o derivació.
 • Gestió i repartiment de les targetes menjador pels alumnes becats.
 • Reestructuració del SAD per poder atendre presencialment els casos de major complexitat i necessitat i fer el seguiment de la resta.
 • Coordinació amb el servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona per arribar a totes les persones més vulnerables independentment de si eren usuaris o no del servei de teleassistència o de Serveis Socials.
 • Contacte i detecció de necessitats a totes les persones majors de 65 anys del municipi (s’ha contactat entre 180-190 persones) resolent demandes i restant a disposició per qualsevol cosa, en qualsevol moment.
 • Serveis puntuals, a demanda, de compra i farmàcia principalment segons les necessitats detectades o manifestades.
 • Repartiment aliments i ampliació de les ajudes via Creu Roja per arribar a totes les demandes presentades.

La relació constant amb la Residència Relat s’ha intensificat en aquest període per a identificar dificultats i compartir solucions. En particular des de l’Ajuntament s’han fet gestions per accelerar la desinfecció de la residència, s’han cedit tests ràpids i facilitat l’aportació de bates mèdiques per a tot el personal.

Per tal de promoure l’ús de mascaretes en la població infantil l’Ajuntament va fer un repartiment gratuït de vals per adquirir a la farmàcia mascaretes infantils produïdes per Confeccions Serraller. Més de 200 nenes i nens d’Avinyó se’n van beneficiar.

Durant tot el període de l’estat d’alarma i encara ara, l’ajuntament està en estret contacte amb els comerços i serveis del poble per a informar-los i assessorar-los respecte d’unes normes molt canviants, per fer-los costat davant de necessitats per les que els podíem ajudar, per conèixer de primera ma quines eren les seves possibilitats d’obertura i horaris, etc. Tots ells han reduït el seus horaris, sobretot durant els dies de major confinament, però hem d’agrair que han estat al peu del canó i han donat un bon servei al poble.

Als comerços i serveis d’obertura essencial se’ls va subministrar gratuïtament protectors facials de plàstic elaborats per voluntaris particulars i empreses. Quan en iniciar-se la desescalada han anat obrint altres serveis (en particulars perruqueries i esteticiens) s’ha fet un nou repartiment de protectors. També se’ls ha facilitat cartelleria informativa de cara els clients.

S’ha mantingut el funcionament del mercat setmanal només per productes alimentaris la qual cosa ha representat un bon servei per a tots als avinyonencs i una bona sortida per a productes frescos.

A nivell de tot el comerç, inclòs el mercat, s’ha promogut el servei d’entrega de productes a domicili.

A nivell de recollida de residus dir que s’ha tancat la deixalleria, s’han mantingut el servei de recollida porta a porta però s’ha suspès la recollida de voluminosos. Donat que el tractament dels residus en les llars amb persones amb covid-19 o sospita de tenir-lo és diferent de l’habitual s’ha fet la campanya informativa adient.

Seguint les directrius del Departament d’educació, la Llar d’infants ha estat tancada des del 13 de març. Pels dies de confinament les edcuadores han estat en contacte amb les famílies i per correu electrònic les han enviat les activitats interactives a realitzar entre infants i famílies. Unes activitats que eren diferents segons la franja d’edat (0-1 anys, 1-2 anys i 2-3 anys). El correus s’han enviat a les famílies cada dimarts i dijous.

A part, aquest mes de maig s’ha fet la preinscripció pel curs vinent. La preinscripció va acabar el divendres 22 de maig en format presencial.

Des de la regidoria d’educació s’ha estat en contacte permanent amb l’equip directiu de l’IE Barnola. Amb ells s’ha coordinat el repartiment de material informàtic del propi IE als alumnes que no en disposaven. D’aquesta manera ha estat possible que tot l’alumnat hagi pogut seguir el treball i les activitats que els mestres proposaven a cada grup. També s’ha coordinat les tasques per a la preinscripció telemàtica i presencial pel curs 2020-21.

Per tal de minimitzar l'impacte negatiu produït per la situació de pandèmia, l'Ajuntament d'Avinyó va acordar l'allargament del termini de pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica fins el 2 de juny i el de l'Impost de Béns Immobles urbans  fins l'1 de setembre.

Pel que fa als serveis de la Llar d'infants i de la Zona esportiva l’Ajuntament va acordar cobrar als usuaris la part de la quota dels dies del mes de març en que el servei es va prestar i suspendre el cobrament a partir del mes d’abril i mentre els equipaments estiguin tancats. Pel que fa a d'altres serveis municipals que s'han hagut de suspendre o alterar, la taxa també es veurà reduïda en funció del servei efectiu prestat. La seva liquidació serà a partir d'un mes després que finalitzi l'estat d'alarma.

 

Desescalada. S’ha iniciat la incorporació progressiva dels treballadors municipals a fer tasques presencials. És el cas del personal de neteja, del personal de serveis socials i del personal de suport a l’IE Barnola.

Els bars i restaurants ja han pogut obrir terrasses i interiors i des de l’ajuntament se’ls ha ofert ampliar les terrasses per a que complint les normes de separació  puguin mantenir el mateix nombre de taues de sempre.

Volem acabar aquesta descripció agraint a les entitats associatives del municipi que malgrat el confinament hagin continuat estan actives. L’Aula de Música ha donat continuïtat a la formació musical dels seus alumnes via telemàtica, el Grup de Campaments l’Esparver han mantingut contacte amb la canalla fent-los propostes d’activitats, Radio Avinyó ha mantingut la seva programació acompanyant als avinyonencs i avinyonenques, la Biblioteca tant pel que fa la Diada de Sant Jordi com al Taller d’escriptura s’ha mantingut activa...

També volem agrair a tota la gent i empreses del poble que han col·laborat de manera voluntària en fer més lleu l’impacte de la pandèmia: fent mascaretes, fent pantalles facials, fent bates d’un sol ús, facilitant l’accés a mascaretes i bates mèdiques, i ajudant a famílies o persones en el seu dia a dia.

Amb aquesta presentació hem recollit les accions més representatives fetes per l’Ajuntament durant aquest dos mesos i escaig d’estat d’alarma. La feina, però, no s’ha acabat. L’emergència sanitaria disminueix però l’emergència social i econòmica és encara molt present. Des de l’Ajuntament continuarem estant al costat de tots els avinyonencs aplicant mesures d’ajut, de protecció i d’incentivació en aquest àmbits: el social i l’econòmic.

Darrera actualització: 05.06.2020 | 20:52