Sessió ordinària del Ple

Divendres, 26 de gener de 2024

Se celebrarà el dimecres 31 de gener de 2024 a les 20.00 h a la Sala de Plens i es podrà seguir en directe a través d'internet (sessions.avinyo.cat).

ORDRE DEL DIA

1.- Reconèixer aquesta sessió com a ordinària.
2.- Aprovar l’esborrany de les actes: ordinària de 15.11.2023 i extraordinària de 28.12.2023.
3.- Aprovació provisional PEU activitat extractiva “El Salat”.
4.- Aprovació de la validació del text refós de la modificació puntual núm. 4 del POUM.
5.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM.
6.- Aprovació conveni urbanístic en l’àmbit de PMU 2 Can Fatjó.
7.- Aprovació inicial del projecte d’aerotèrmia de l’IE Barnola.
8.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la sequera.
9.- Aprovació inicial del Reglament de funcionament del punt d’informació juvenil i casal de joves “El Refugi”.
10.- Aprovació del compte de gestió recaptatòria 2023.
11.- Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
12.- Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
13.- Precs i preguntes.

Retransmissió en directe del Ple

Darrera actualització: 26.01.2024 | 14:24