Preemergència per sequera

Dimecres, 29 de novembre de 2023

Els municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat (202 localitats de 14 comarques, amb una població d’uns sis milions de persones), que fins ara es trobaven en situació d’excepcionalitat per sequera, passen a l’escenari de preemergència (excepcionalitat agreujada).

Els municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat (202 localitats de 14 comarques, amb una població d’uns sis milions de persones), que fins ara es trobaven en situació d’excepcionalitat per sequera, passen a l’escenari de preemergència (excepcionalitat agreujada).

En concret, es tracta dels municipis de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva, el Solsonès, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental.

La fase de preemergència és un nou escenari, no recollit en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència.

Les mesures s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Mesures previstes

  • Reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’escenari d’excepcionalitat el límit és de 230 litres.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders. 
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines.
Darrera actualització: 14.02.2024 | 13:53