Sessió ordinària del Ple

Dimarts, 14 de novembre de 2023

Començarà a les 20.00 h del 15 de novembre a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar l’esborrany de les actes: extraordinària de 17.06.2023, ordinària de 13.09.2023, extraordinària amb urgència de 27.09.2023 i ordinària de 27.10.2023.
  2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia emesos fins a la sessió de la Comissió Informativa del Ple.
  3. Aprovació del II Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament d’Avinyó (2023-2027).
  4. Aprovació del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament a l’Ajuntament d’Avinyó.
  5. Aprovació de l’adhesió al II Pla comarcal a favor dels drets col·lectiu LGTBI.
  6. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament.
  7. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
  8. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  9. Precs i Preguntes.
Darrera actualització: 14.11.2023 | 13:46