Convocatòria de Ple

Divendres, 20 de gener de 2023

Se celebrarà el dimecres 25 de gener a les 20.00 h a la Sala de Plens.

Ordre del dia

  1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30.11.2022.
  2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
  3. Proposta d’aprovació compte gestió recaptatòria ORGT any 2022.
  4. Proposta d’aprovació provisional modificació OF Num.4 reguladora de l’IIVTNU.
  5. Aprovació Reglament regulador del SAM proposat per la Diputació de Barcelona.
  6. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
  7. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  8. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 20.01.2023 | 14:00