Convocatòria ordinària del Ple

Divendres, 25 de novembre de 2022 a les 00:00

La sessió es convoca per al dia 30 de novembre de 2022 a les 20.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Avinyó.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades el dia 01.06.22 i el 28.09.22 i extraordinària del dia 03.11.2022.
 2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
 3. Proposta d’aprovació compte general de l’entitat any 2021.
 4. Proposta de modificació de crèdits Exp. 9/2022.
 5. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 6. Proposta d’aprovació de la modificació puntual Núm.4 del POUM.
 7. Proposta declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal i concessió benefici fiscal liquidació ICIO a favor del Departament d’Educació.
 8. Proposta d'aprovació encomana de gestió a favor del Consorci per la recollida de residus del Bages.
 9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament de la llar d’Infants l’Estel.
 10. Proposta de derogació del reglament de l’ús i els abocaments d’aigües residuals a la xarxa pública de clavegueram del Polígon Industrial El Soler.
 11. Moció per al reconeixement i acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.
 12. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
 13. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
 14. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 25.11.2022 | 14:29