Convocatòria de Ple ordinari

Divendres, 25 de març de 2022 a les 00:00

Es farà el dimecres 30 de març de 2022, a les 20.00 h, a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 10.03.2022 i ordinària del 26.01.2022
 2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
 3. Donar compte de la sentència ferma desestimatòria de reclamació patrimonial.
 4. Donar compte dels actes d’homenatge als avinyonencs deportats als camps nazis.
 5. Proposta de nomenament de la Jutgessa de Pau titular i substituta del municipi.
 6. Proposta d’actualització de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament
 7. Proposta de modificació del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de
  l’Ajuntament.
 8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de les ajudes al menjador escolar.
 9. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 10. Proposta de resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del projecte "Renovació de millora de l’accessibilitat i mobilitat del Carrer de la Indústria, Zona esportiva i escolar, Carrer Relat i del Passatge de Cal Fatjó”.
 11. Proposta de delegació a favor de la Junta de Govern local dels actes de preparació i adjudicació de l’obra continguda en el projecte "Renovació de millora d’accessibilitat i mobilitat del Carrer de la Indústria, Zona esportiva i escolar, Carrer Relat i del Passatge de Cal Fatjó".
 12. Proposta d’imposició i ordenació de contribucions especials amb motiu de les obres ordinàries contingudes en el projecte "Renovació de millora de l’accessibilitat i mobilitat del Carrer de la Indústria, Zona esportiva i escolar, Carrer Relat i del Passatge de Cal Fatjó" amb caràcter provisional.
 13. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
 14. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
 15. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 25.03.2022 | 13:59