Convocatòria de Ple ordinari

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 00:00

El Ple es farà el dimecres 4 d’agost de 2021 a les 20.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2021 i extraordinària de 7 de juliol de 2021.
2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
3. Donar compte resolució contenciós administratiu.
4. Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021.
5. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2021 d’aprovació de les festes locals per l’any 2022.
6. Proposta d’aprovació del conveni de personal de l’ajuntament.
7. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència.
8. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 30.07.2021 | 14:21