Nova data per renovar el DNI a Avinyó

Dimecres, 24 de març de 2021 a les 00:00

La cita per a la tramitació serà el 25 de maig i  la recollida del document es farà l'1 de juny.

És imprescindible reservar hora a l'Ajuntament trucant al telèfon 93 838 77 00.

Informació per als ciutadans

Per renovacions sense canvis

 • DNI original.
 • 1 fotografia recent de cara amb fons blanc tipus carnet.
 • Taxa.

Per a canvis de domicili

 • La mateixa documentació anterior i certificat d'empadronament amb vigència no superior a 3 mesos (original, no fotocòpia). Si el DNI està en vigor, la taxa és gratuïta. Si està caducat, es cobrarà
 • Taxa.

Per DNI extraviats / sostrets

 • Si la tingués: denúncia de pèrdua / robatori. En alguns casos (depenent de la data d’expedició), si el DNI no havia caducat i era electrònic, no cal foto. Si no era electrònic o estigués caducat, sí fa falta foto.
 • Independentment que es presenti denúncia o no, es cobrarà taxa.

Per primeres inscripcions

 • Partida de Naixement Literal expedida a l'efecte d'obtenció de l'DNI amb vigència no superior a 6 mesos (original, no fotocòpia).
 • Certificat d'empadronament amb vigència no superior a 3 mesos (original, no fotocòpia).
 • 1 fotografia de cara i fons blanc tipus carnet (Si és un nadó, sempre amb els ulls oberts).
 • Presència del pare / mare / tutor legal. S'admet un representant dels pares si presenta una autorització indicant els números de DNI de la persona autoritzada i que autoritza, signada i amb fotocòpia de l'DNI de l'autoritzant.
 • Taxa.

► La modificació de dades de filiació (nom, cognoms, lloc o data de naixement, nom de pare o mare) requereix que l'interessat es personi 3 vegades i haurà d'aportar Partida de Naixement Literal amb vigència no superior a 6 mesos (original, no fotocòpia).

► El DNI es pot renovar 180 dies abans de la data de caducitat.

► Per a tots els casos: les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. és imprescindible presentar el títol de família nombrosa vigent.

Taxa i pagament (en efectiu)

 • Renovació per caducitat, pèrdua, sostracció, bestreta o deteriorament: 12,00 €
 • Renovació amb el DNI en vigor per canvi de dades (de filiació i / o domicili), així com acreditar ser beneficiari de la condició de família nombrosa: gratuït
Darrera actualització: 24.03.2021 | 10:44