Subvencions per a la dinamització del desenvolupament local, afavorir l’emprenedoria, l’obertura de locals comercial i la formació de qualitat turística l’any 2022

Dijous, 1 de desembre de 2022

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de desembre de 2022.

Requisits per accedir a la convocatòria

a) Tenir seu social al terme municipal d'Avinyó.
b) Tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.
c) Haver justificat les anteriors subvencions, un cop exhaurits els terminis.
d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; així com amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si s'escau.

Objecte de la convocatòria

La subvenció va dirigida a emprenedors que comencin la seva activitat, emprenedors arrendataris de locals comercials i als negocis que desenvolupin accions de formació en qualitat turística.
Per l’assoliment dels objectius indicats es configuren tres línies de subvencions, que es concediran una sola vegada i que són compatibles entre elles:

A. Foment de la creació d’empreses per part d’emprenedors.
B. Suport al lloguer per a noves empreses, per tal d’afavorir l’obertura de locals comercials buits al municipi d'Avinyó.
C. Ajuda a la matriculació en els cursos que acreditin el sistema integral de qualitat turística (SICTED).

 

Darrera actualització: 1.12.2022 | 17:21