Xerrada virtual: La marató que trenca murs

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 19.00 h

Ponent:  Javier García Martínez

La xerrada es farà virtualment des de la biblioteca. Si algú es vol connectar des de casa l’enlaç és el següent:

Enllaç de la xerrada:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RhZjAxN2QtNzJkNC00NWUyLTgzZTYtODg5NDlkOTdmNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c84c8bc4-aa33-4eb2-86a5-956ff906fa59%22%2c%22Oid%22%3a%22dda3c470-26f6-4c91-a6a6-b00e1f074341%22%7d

Quin cost té:

Gratuït

Darrera actualització: 01.12.2021 | 11:04