Treballador/a familiar

Convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, una plaça de treballadora familiar, de conformitat amb l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Avinyó, aprovada per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2022 i publicada en el DOGC i en el BOP en data 27 de maig de 2022. Els candidats admesos que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una borsa.

____________________________________________

Llistat provisional de candidatures admeses i excloses.

____________________________________________

Darrera actualització: 17.01.2023 | 15:55
Darrera actualització: 17.01.2023 | 15:55